Silindirin Alanını ve Hacmini Hesaplama

  • Burada silindirin alanını ve hacmini hesaplayabilirsiniz.
  • Gerekli verileri girdikten sonra "Hesapla" tuşunu tıklayın.
«« Başka bir geometrik şekil seçmek için tıklayın...

Silindir şekli
Silindir
Yukarıdaki şekle göre;

Silindirin taban ve tavan dairesinin yarıçapını (r) girin:


Silindirin yüksekliğini (h) girin:Silindir Nedir?

Tabanı ve tavanı birbirine eşit daireler olan prizmaya silindir denir.

Silindirin Alanı Nasıl Hesaplanır? Silindirin Alanını Hesaplama Formülü Nedir?

r, silindirin taban veya tavan dairesinin yarı çapı ve h silindirin yüksekliği olmak üzere; Alan = 2πr(r+h) formülüyle hesaplanır.

Silindirin Hacmi Nasıl Hesaplanır? Silindirin Hacim Hesaplama Formülü Nedir?

r, silindirin taban veya tavan dairesinin yarı çapı ve h silindirin yüksekliği olmak üzere; Hacim = πr2h formülüyle hesaplanır.

Volkan
03.01.2019 17.20

Yatık silindir içindeki sıvı hesabı nasıl oluyor

selo'o
02.07.2018 13.39

o 'n' rakamı değildir, o 'fi' dizisinin sembolüdür

RAMKZ
23.10.2018 12.18

fi değildir. pi'dir.
fi altın orandır...

İnsan
08.12.2017 00.39

Hacim= nr2h derken 'n' harfi ne demek ?

hesabet.com
08.12.2017 18.44

O pi sayısıdır, n değil. Yazı tipi iyi seçilmediğinden n gibi görünüyor.

Bu da büyüğü:

π

Ahmet
28.04.2018 17.09

O 'n' değil pi sayısının sembolü

Eda
15.05.2018 17.48

Pi anlamına geliyor n değil.Yazıda öyle gözükmüş.

damla
16.05.2018 16.57

o harf n degil pi dir

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.